Verduurzamen en natuur beschermen

We staan de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave, maar hoe combineren we dat met de zorgplicht voor wettelijk beschermde dieren? De werkwijze Natuurvriendelijk isoleren maakt dit mogelijk.

Landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren: op weg naar een soortenmanagementplan

De ministeries van BZK en LNV, het IPO, de provincies en de VNG hebben besloten om vanaf medio 2024 de Landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren uit te rollen.

Daarbij is een aanpak voor de korte en de (middel)lange termijn vastgesteld:

  • Voor de korte termijn is dat isoleren met de werkwijze Natuurvriendelijk Isoleren en het streven om deze werkwijze vast te leggen in een landelijke gedragscode. Daarnaast worden de mogelijkheden van nieuwe opsporingsmethoden verkend en gevalideerd. Het kortetermijnspoor van de landelijke aanpak geldt maximaal drie jaar.
  • Voor de (middel)lange termijn is het streven dat alle gemeenten in Nederland in de tussentijd starten met het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP). Een SMP houdt in dat een gemeente op basis van uitgebreid ecologisch onderzoek, een gemeentebreed biodiversiteitsplan maakt. De provincie moet zo’n SMP beoordelen en geeft een omgevingsvergunning hiervoor. Deze kan dan gelden voor de gehele gemeente en voor alle inwoners, corporaties en andere initiatiefnemers. Daarmee is individueel onderzoek door deze partijen straks niet meer nodig.

Het opstellen van een SMP duurt meer dan anderhalf jaar, daarom kunnen gemeenten en hun inwoners tijdens de periode van het ecologisch onderzoek in steeds meer provincies gebruik maken van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP).

Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP

Bij een pre-SMP kan de gemeente een twee jaar durende gebiedsgerichte omgevingsvergunning op basis van de pre-SMP methodiek aanvragen bij de provincie, specifiek voor verduurzaming van particuliere grondgebonden woningen. Woningeigenaren kunnen dan direct met de isolatie aan de slag. Daar zitten wel voorwaarden aan vast:

  • De gemeente start met het ecologisch onderzoek voor het SMP.
  • De gemeente plaatst ter compensatie enkele grote vleermuis-kraamkasten binnen de gemeente.
  • Woningeigenaren en isolatiebedrijven isoleren op een natuurvriendelijke manier.

De twee jaar durende omgevingsvergunning uit het pre-SMP loopt vooruit op de omgevingsvergunning bij het SMP, die 10 jaar geldig is.

Huis met vleermuiskast aan de zijgevel

Ook aan de slag met een (pre-)SMP?

U kunt bij uw provincie terecht voor meer informatie over de aanvraagprocedure bij de provincie. Deze provincies werken al met het (pre-)SMP.

Neem contact op met uw provincie!

Folder Natuurvriendelijk isoleren

Werkt uw gemeente al met een pre-SMP en wilt u uw inwoners informeren over Natuurvriendelijk isoleren? Dan kunt u hier de folder voor particulieren downloaden. Neem contact op met uw provincie voor meer communicatiemateriaal.

Heeft u nog algemene vragen?

Stuur een e-mail met uw naam, vraag en contactgegevens naar info@natuurvriendelijkisoleren.nl.
Een van de medewerkers neemt dan snel contact met u op!

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Zoek