Natuurvriendelijk isoleren
ook in uw gemeente?

We staan de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave, maar hoe combineren we dat met de zorgplicht voor wettelijk beschermde dieren? Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP) maakt dit mogelijk.

Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP

Voor het isoleren van woningen met kleine vogels en vleermuizen is een gebiedsgerichte omgevingsvergunning op basis van de pre-SMP methodiek nodig. In gemeenten met een soortenmanagementplan (SMP) is al een gebiedsgerichte omgevingsvergunning actief, ook voor particuliere isolatie. Daarmee wordt de biodiversiteit langdurig beschermd. Maar in de meeste gemeenten is er nog geen SMP. Het opstellen van een SMP duurt meer dan anderhalf jaar en biedt dus geen directe oplossing. Daarom mogen gemeenten en hun inwoners tijdens de onderzoeksperiode gebruik maken van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP).

Bij een pre-SMP kan de gemeente een twee jaar durende gebiedsgerichte omgevingsvergunning op basis van de pre-SMP methodiek aanvragen bij de provincie, specifiek voor particuliere verduurzaming van grondgebonden woningen. Woningeigenaren kunnen dan direct met de isolatie aan de slag. Daar zitten wel voorwaarden aan vast:

  • De gemeente start met het ecologisch onderzoek voor het SMP.
  • De gemeente plaatst ter compensatie enkele grote vleermuis-kraamkasten binnen de gemeente.
  • Woningeigenaren en isolatiebedrijven isoleren op een natuurvriendelijke manier.

De twee jaar durende omgevingsvergunning uit het pre-SMP loopt vooruit op de omgevingsvergunning bij het SMP, die 10 jaar geldig is.

Huis met vleermuiskast aan de zijgevel

Ook aan de slag met een pre-SMP?

U kunt bij de provincies die al werken met een pre-SMP terecht voor meer informatie over de aanvraagprocedure bij de provincie.

Neem contact op met uw provincie!

Folder Natuurvriendelijk isoleren

Werkt uw gemeente al met een pre-SMP en wilt u uw inwoners informeren over Natuurvriendelijk isoleren? Dan kunt u hier de folder voor particulieren downloaden. Neem contact op met uw provincie voor meer communicatiemateriaal.

Heeft u nog algemene vragen?

Stuur een e-mail met uw naam, vraag en contactgegevens naar info@natuurvriendelijkisoleren.nl.
Een van de medewerkers neemt dan snel contact met u op!

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Search