Foto's: Unitura.nl

Een (pre)-SMP ook in uw gemeente?

We staan de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave, maar hoe combineren we dat met de zorgplicht voor wettelijk beschermde dieren? Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP) maakt dit mogelijk. 

Deze gemeenten hebben een gebiedsgerichte
(pre)-SMP omgevingsvergunning

Onderdeel van de Landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren is het streven dat alle gemeenten in Nederland tijdens de looptijd van de aanpak (drie jaar) starten met het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP). Een SMP houdt in dat een gemeente op basis van uitgebreid ecologisch onderzoek, een gemeentebreed biodiversiteitsplan maakt. De provincie moet zo’n SMP beoordelen en geeft een gebiedsgerichte omgevingsvergunning hiervoor. Deze kan dan gelden voor de gehele gemeente en voor alle inwoners, corporaties en andere initiatiefnemers. Daarmee is individueel onderzoek door deze partijen straks niet meer nodig. Het opstellen van een SMP duurt meer dan anderhalf jaar, daarom mogen gemeenten en hun inwoners tijdens de periode van het ecologisch onderzoek in steeds meer provincies  gebruik maken van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP).

Deze gemeenten hebben al een gebiedsgerichte omgevingsvergunning op basis van het pre-SMP:

 • Bunnik
 • Bunschoten (ingangsdatum 1 augustus 2024)
 • De Bilt
 • De Ronde Venen
 • Eemnes
 • Houten
 • Leusden
 • Nieuwegein
 • Oudewater
 • Rhenen
 • Soest
 • Utrecht
 • Utrechtse Heuvelrug
 • Veenendaal
 • Vijfheerenlanden
 • Woerden
 • Woudenberg

Gemeenten met een SMP

De volgende gemeenten hebben een SMP, waar -naast particuliere woningeigenaren- vaak VVE’s en andere partijen gebruik van kunnen maken om te kunnen verduurzamen. Neem contact op met de betreffende gemeente voor de exacte voorwaarden. Kijk op de website van deze gemeenten voor meer informatie.

Ook aan de slag met een (pre-)SMP?

U kunt bij uw provincie terecht voor meer informatie over de aanvraagprocedure bij de provincie.

Neem contact op met uw provincie!

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Zoek