Kamerbrief aanpak natuurvriendelijk isoleren

In een kamerbrief van 4 oktober geeft demissionair minister Hugo de Jonge aan hoe zowel op de korte termijn als de lange termijn woningen kunnen worden geïsoleerd en tegelijkertijd vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen worden beschermd. Bij de kortetermijnaanpak wordt huiseigenaren aanbevolen een isolatiebedrijf in te schakelen dat natuurvriendelijk isoleert en te controleren of hun woning al een ontheffing heeft op basis van een soortenmanagementplan (SMP) of een pre-SMP.

Voor de langere termijn richt de minister zich op de structurele aanpak van SMP’s in alle gemeenten, met in het voortraject het pe-SMP. Voor de landelijke uitrol hiervan stelt BZK dit jaar 44 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten en provincies. Natuurvriendelijk isoleren wordt hierbij de landelijke norm. Ook laat het ministerie onderzoek doen naar innovatieve methoden die kunnen bijdragen aan zowel het opsporen van beschermde soorten, het natuurvrij maken van woningen als het creëren van goede alternatieve verblijfplaatsen.

Meer informatie is te vinden in de kamerbrief.

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Search