Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren van start

Man die een spouwmuur natuurvrij maakt op een natuurvriendlijke manier

In een Kamerbrief van 28 mei heeft minister De Jonge de start van de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren aangekondigd. Woningeigenaren kunnen hun woning isoleren met de werkwijze natuurvriendelijk isoleren (NVI) zonder vooraf ecologisch onderzoek te doen. Woningeigenaren moeten hiervoor wel een bedrijf inschakelen dat natuurvriendelijk isoleert.   

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om innovatieve onderzoeksmethoden in te zetten, zoals eDNA voor het sneller en gemakkelijker opsporen van (verblijven van) beschermde diersoorten. 

Deze landelijke aanpak geldt drie jaar. In de tussentijd werken gemeenten en provincies toe naar een soortenmanagementplan (SMP). Daarmee kunnen gemeenten een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie. Naast woningeigenaren kunnen ook andere initiatiefnemers gebruikmaken van deze vergunning.  

De afspraken over NVI zijn gemaakt door de ministeries van BZK en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Zoek