Natuurvriendelijk isoleren in het nieuws na uitspraak Raad van State

Man die een spouwmuur natuurvrij maakt op een natuurvriendlijke manier

Natuurvriendelijk isoleren was afgelopen week volop in het nieuws. Aanleiding was de uitspraak van de Raad van State dat het gebruik van een endoscoop (camera) onvoldoende is om de aanwezigheid van vleermuizen in de spouwmuur uit te sluiten. Daar is ecologisch onderzoek voor nodig en dit onderzoek is voor individuele woningeigenaren kostbaar en duurt lang. In de media werd de vraag gesteld of dit de verduurzamingsdoelstellingen in gevaar brengt. Volgens geraadpleegde experts biedt Natuurvriendelijk isoleren, in combinatie met een gebiedsgerichte ontheffing, een alternatief waarmee de verduurzaming kan doorgaan en de dieren beschermd worden.

Bij het isoleren van de spouwmuur worden vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen verstoord – vaak met dodelijke gevolgen. En volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verstoren en doden van (beschermde) diersoorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen verboden. Om aan de ‘zorgplicht’ voor de dieren te voldoen, is meer nodig dan een rondje om het huis en een spouwmuuronderzoek met een camera, oordeelde de hoogste bestuursrechter woensdag. Om wel aan de zorgplicht te voldoen, is deskundig ecologisch onderzoek nodig.

Meedenkers
Gezien het algemene belang van verduurzaming heeft de Raad van State besloten om het instrument ‘amicus curiae’ bij deze zaak in te zetten. Daarbij werd iedereen uitgenodigd mee te denken om zo een breder zicht te krijgen op de maatschappelijke gevolgen van de beslissing die de rechter moest nemen. 46 partijen hebben gereageerd, zowel uit de faunabescherming, isolatiebranche en verduurzamingorganisaties als overheden. Een groot aantal van deze meedenkers pleitte voor het gebruik van het soortenmanagementplan en ‘Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP’. Hiermee hoeven individuele woningeigenaren niet zelf het ecologisch onderzoek uit te voeren, maar gebeurt dit voor een hele gemeente in één keer. Kern van een (pre-)SMP is de werkwijze van het Natuurvriendelijk Isoleren.

Media
De uitspraak kreeg aandacht in zo’n beetje alle landelijke media. Wendy van Poppel (senior beleidsadviseur van de provincie Utrecht en één van de grondleggers van Natuurvriendelijk isoleren), kreeg veel vragen over de methodiek:

RTL-nieuws (vanaf 5:07)

Radio 1 ‘Nieuws en Co (vanaf 1:06:17)

NRC ‘Er is hoop voor de vleermuis en voor mensen die hun huis willen isoleren’

De uitspraak van de Raad van State is te vinden op de website van de Raad van State.

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Zoeken