Natuurvriendelijk isoleren nu ook in Friesland

Friesland is de derde provincie in Nederland die gaat werken met de methodiek ‘Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP’. Hiermee maakt ook Friesland het voor hun inwoners eenvoudiger om huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen bij spouwmuurisolatie te beschermen.
In 2022 introduceerde de provincie Utrecht een nieuwe methodiek om natuurvriendelijk isoleren mogelijk te maken. Inmiddels hebben bijna alle Utrechtse gemeenten zich hierbij aangesloten. En sinds begin dit jaar werkt de provincie Overijssel met de methodiek.

 

Soortenmanagementplan

Voor het isoleren van woningen met kleine vogels en vleermuizen is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. In gemeenten met een soortenmanagementplan (SMP) is al een ontheffing van de Wet natuurbescherming actief, ook voor particuliere isolatie. Daarmee wordt de biodiversiteit langdurig beschermd. Maar in de meeste gemeenten is er nog geen SMP. Het opstellen van een SMP duurt meer dan anderhalf jaar en biedt dus geen directe oplossing. Daarom mogen gemeenten en hun inwoners tijdens de onderzoeksperiode gebruik maken van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP).

Pre-SMP

Bij een pre-SMP kan de gemeente een twee jaar durende gebiedsgerichte ontheffing aanvragen bij de provincie, specifiek voor particuliere verduurzaming van grondgebonden woningen. Woningeigenaren kunnen dan direct met de isolatie aan de slag. Daar zitten wel voorwaarden aan vast:

  • De gemeente start met het ecologisch onderzoek voor het SMP.
  • De gemeente plaatst ter compensatie enkele grote vleermuis-kraamkasten binnen de gemeente.
  • Woningeigenaren en isolatiebedrijven isoleren op een natuurvriendelijke manier.

 

De twee jaar durende ontheffing uit het pre-SMP loopt vooruit op de ontheffing bij het SMP, die 10 jaar geldig is.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over de methodiek, gemeenten met een pre-SMP en isolatiebedrijven die natuurvriendelijk isoleren.

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Search