Over natuurvriendelijk isoleren

Steeds meer mensen laten hun woning isoleren. Goed voor het klimaat, voor het wooncomfort én voor de portemonnee. Maar hoe zorgen we ervoor dat bij het isoleren van de spouwmuur geen wettelijk beschermde dieren worden gedood? Daarvoor is de methode ‘natuurvriendelijk isoleren onder een pre-soortenmanagementplan’ ontwikkeld.

Foto's: Unitura.nl

Natuurvriendelijk isoleren:

  • Is snel inzetbaar, waardoor de verduurzaming van woningen door kan gaan.
  • Voorkomt schade aan de biodiversiteit.
  • Ontzorgt particuliere woningeigenaren (grondgebonden woning).
  • Biedt een natuurvriendelijke werkwijze voor isolatiebedrijven.
  • Leidt uiteindelijk leidt tot een gemeentebrede gebiedsgerichte ontheffing van de Wet natuurbescherming.


De provincie Utrecht heeft de methode ontwikkeld in nauwe afstemming met brancheorganisatie VENIN, ecologen, belangengroepen, provincies, gemeenten en betrokken ministeries.

dakrand met meerdere natuurvriendelijke huisjes

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Search