Vogels en vleermuizen
in de spouw

Onder het dak of in de spouwmuur leven dieren zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Wat zijn dit voor dieren? En waarom zijn ze onze bescherming waard?

Foto: Takkenkamp.com

Huismussen

mus op dakrand

Huismussen leven altijd in een groep, een kolonie. Broeden doen ze daarom vlak bij elkaar.

Ze maken hun nest graag onder de dakpannen, of gaten en spleten in muren van huizen en schuurtjes. Het gaat echter helemaal niet goed met deze soort, die symbool is voor de hele stadsnatuur die ernstig onder druk staat. De huismus is zelfs opgenomen op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels.

Gierzwaluwen

dakrand met natuurvriendelijke huisjes met vogel erin

Gierzwaluwen zijn van nature rotsbewoners. Onze steden en dorpen zien ze als rotsen waar kan worden gebroed. Ze maken hun nesten onder dakpannen, in boeiboorden en in gaatjes en spleten in gevels. Een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Tijdens de broedtijd zitten ze op hun nesten.

Vleermuizen

Gewone dwergvleermuis

Wist u dat vleermuizen de enige zoogdieren zijn die kunnen vliegen? In Nederland komen 18 soorten voor. Ze zijn niet alleen bijzonder, maar ook heel nuttig. Want één vleermuis kan in één nacht wel tot 1000 muggen vangen. Een goede reden om zuinig te zijn op deze dieren.

Heeft u nog vragen?

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Zoek