Waarom natuurvriendelijk isoleren?

Onder daken en in spouwmuren van woningen leven allerlei kleine vogels en vleermuizen, vaak zonder dat u dat weet. Bij het isoleren van de spouwmuur overleven deze dieren het vaak niet én verdwijnen hun verblijfplaatsen. Maar isolatie is hard nodig om energie te besparen. Natuurvriendelijk isoleren combineert de zorg voor beschermde diersoorten en verduurzaming van woningen.

Foto's: Unitura.nl

Beschermde diersoorten

De huismus staat al op de rode lijst van bedreigde broedvogels en met spreeuwen en gierzwaluwen gaat het eveneens niet goed. Ook vleermuizen wonen in spouwmuren en zijn een beschermde diersoort onder de Wet natuurbescherming. Ze zijn niet gevaarlijk en juist heel nuttig. Eén vleermuis eet per nacht al snel 1000 muggen!

Wet natuurbescherming

Bij het vullen van de muren met isolatiemateriaal worden deze dieren verstoord – vaak met dodelijke gevolgen. En volgens de Wet natuurbescherming is het verstoren en doden van (beschermde) diersoorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen verboden. Daarom heeft de provincie Utrecht In nauwe afstemming met isolatiebrancheorganisatie VENIN, ecologen, belangengroepen, provincies, gemeenten en betrokken ministeries, de methodiek van het ‘Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP’ ontwikkeld. De komende jaren wordt deze methode ook in andere provincies ingevoerd.

Isoleren loont

Twee van de drie woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd. Zonde, want isolatie heeft alleen maar voordelen: minder kou en tocht, lagere energiekosten, minder CO2-uitstoot én u bereidt uw huis voor op aardgasvrij en energieneutraal wonen. Met spouwmuurisolatie bespaart u al snel honderden euro’s per jaar. En er zijn aantrekkelijke subsidies en leningen voor isolatie (Bron: Milieu Centraal).

Gierzwaluw in inbouw nestkastje in dak overstek

Ook natuurvriendelijk isoleren?

Dus wilt u energie besparen én de natuur beschermen? Genieten van een comfortabel huis én van de vogeltjes in uw buurt?
Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. Het isolatiebedrijf doet de rest. U hoeft zelf niets te doen!

Naar iets opzoek? Vul het hier in...