Toegankelijkheidsverklaring

 

De provincie Utrecht wil, namens de samenwerkende partners, dat iedereen alle informatie en diensten op deze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van deze website.

Wij werken er daarmee aan dat onze website voldoet aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C, die gaat over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking.

Bovendien is een onafhankelijke toets gedaan op de content van natuurvriendelijkisoleren.nl. Dit rapport is beschikbaar ter inzage.


Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten
Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan:

  • Begrijpelijke taal.
  • Voor aanvraagprocessen vervangen van kantoorbestandsformaten met toegankelijke webformulieren.
  • Het terugdringen van pdf’s en het bieden van toegankelijke alternatieven.
  • Controle op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij.


Problemen
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@natuurvriendeijkisoleren.nl


Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.


Handhavingsprocedure
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.


Meer informatie
Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Status toegankelijkheidslabel van Natuurvriendelijkisoleren.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Search