Huismus op dakgoot

Utrechtse methodiek natuurvriendelijk isoleren nu ook in Overijssel

Een jaar geleden introduceerde de provincie Utrecht een nieuwe methodiek om natuurvriendelijk isoleren mogelijk te maken. Inmiddels hebben veel Utrechtse gemeenten zich hierbij aangesloten. Nu heeft ook de provincie Overijssel de methodiek overgenomen. Hiermee maken ook zij het voor hun inwoners het eenvoudiger om huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen bij spouwmuurisolatie te beschermen.

Steeds meer inwoners laten hun woning isoleren. De Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht woningeigenaren om de dieren die in de spouw of onder het dak leven te beschermen. Daarbij is onderzoek nodig om te achterhalen welke soorten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn voor bescherming. Gemeenten kunnen inwoners ontzorgen door dit onderzoek gemeentebreed uit te voeren. Vervolgens kunnen zij een tienjarige ontheffing van de Wnb aanvragen bij de provincie, waar woningeigenaren gebruik van kunnen maken.

“De noodzaak van (na-)isolatie van woningen is door de stijgende energieprijzen nog groter geworden”, zegt gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel. “Uiteraard willen we niet dat die noodzaak ten koste gaat van de biodiversiteit. Het is dan ook een mooie ontwikkeling dat we nu kunnen starten met een manier die zowel bijdraagt aan onze doelstellingen voor de natuur als voor duurzaamheid.”

Brug tussen ambities verduurzaming en biodiversiteit
De provincie Utrecht heeft de methode ontwikkeld. Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw: “Wij ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van hun verduurzamingsopgave – en hebben tegelijkertijd, op basis van de Wnb, de plicht om zeldzame diersoorten te beschermen. Wij hebben daarom samen met de isolatiebranche de methode ‘Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-soortenmanagementplan’ ontwikkeld. Daarmee slaan we de brug tussen onze ambities voor verduurzaming en biodiversiteit én ontzorgen we woningeigenaren. Steeds meer gemeenten in onze provincie doen mee. We zijn blij dat de provincie Overijssel nu ook met deze methodiek gaat werken en ik hoop dat andere provincies zullen volgen.”

Natuurvriendelijk isoleren
In gemeenten met een soortenmanagementplan (SMP) is al een ontheffing van de Wet natuurbescherming actief, ook voor particuliere isolatie. Daarmee wordt de biodiversiteit langdurig beschermd en versterkt. Maar in de meeste gemeenten is er nog geen SMP. Het opstellen van een SMP duurt meer dan anderhalf jaar en biedt dus geen directe oplossing. Daarom heeft de provincie Utrecht het pre-SMP ontwikkeld, waarmee een gemeente een tijdelijke ontheffing kan krijgen tot het SMP-onderzoek afgerond is. Voorwaarde is daarbij wel dat woningeigenaren kiezen voor ‘natuurvriendelijk isoleren’. Daarbij krijgen vleermuizen en vogels die in de spouwmuren nestelen de kans weg te vliegen, voor de muren gevuld worden met isolatiemateriaal. Dat heet natuurvrij maken. Het isolatiebedrijf zorgt ook voor vervangende verblijfplaatsen voor de dieren en meldt de woning aan om gebruik te maken van de ontheffing. Naast deze verblijfplaatsen van verschillende afmetingen in de woning, plaats de gemeente ook meerdere grotere (kraam) verblijven in de gemeente.     

Eenvoudig voor woningeigenaren
Uitgangspunt van de methodiek is dat deze zo eenvoudig mogelijk is voor woningeigenaren. Zij hoeven alleen voor een isolatiebedrijf te kiezen dat op een natuurvriendelijke manier isoleert. Het isolatiebedrijf doet de rest. Nu meerdere provincies de methodiek gebruiken is er ook een nieuwe website gelanceerd. Op www.natuurvriendelijkisoleren.nl staan de deelnemende gemeenten en isolatiebedrijven.

Meer informatie
Meer informatie over natuurvriendelijk isoleren staat op www.natuurvriendelijkisoleren.nl. Isolatiebedrijven kunnen zich daar ook aanmelden voor een training natuurvrij maken.

Naar iets opzoek? Vul het hier in...

Zoek